Scoring BIK przy pożyczce - jakie ma znaczenie?

asked 2018-01-11 03:33:34 -0500

NIMAdele50 gravatar image

Czym jest ocena BIK?


Przed tym jak instytucje finansowe zdecydują się na przyznanie zobowiązania, powinny poznać ryzyko, związane z udzieleniem pożyczki. Dlatego korzystają z oceny punktowej (ang. score) BIK. Naturalnie im wyższa liczba punktów, tym większa szansa, że klient spłaci zobowiązanie w wyznaczonym czasie. Jak to zatem wygląda naprawdę?
Określeniem oceny BIK zajmuje się specjalnie opracowany program. Wiarygodność kredytowa pożyczkobiorcy porównywana jest do osób, które już wcześniej zaciągnęły zobowiązanie. Im profil będzie bardziej zbliżony do profilu osób spłacających zadłużenia terminowo, liczba punktów będzie wyższa. Tym samym szansa na otrzymanie zobowiązania znacznie wzrasta.
Co warte podkreślenia banki, w przeciwieństwie do firm pożyczkowych, mają ustawowy obowiązek weryfikowania scoringu BIK potencjalnego klienta.

Scoring BIK – skala punktów


Ocena BIK przyjmuje wartości od 192 do 631 punktów. Co ważne, jest ona przedstawiana w postaci gwiazdek, dokładnie od jednej do pięciu. Jak liczba gwiazdek przekłada się na punkty?
1 gwiazdka – od 192 do 279 punktów
2 gwiazdki – od 280 do 367 punktów
3 gwiazdki – od 368 do 455 punktów
4 gwiazdki – od 456 do 543 punktów
5 gwiazdek – od 544 do 631 punktów
Ważne – Biuro Informacji Kredytowej może nie mieć informacji o danej osobie , jeśli nie zaciągała ona żadnego zobowiązania, więc ocena punktowa nie zostanie naliczona.

Co wpływa na scoring BIK?


Wiele elementów może oddziaływać pozytywnie bądź negatywnie na scoring Biura Informacji Kredytowej. Istotnym czynnikiem, dla którego scoring może zostać obniżony, jest zwłoka w zwrocie zadłużenia. W tym wypadku uwzględniane są takie aspekty, jak długość zwłoki w spłacie należności, suma zaległości oraz czas, który minął od ostatniej nieterminowej płatności.
Kolejnym czynnikiem, który może znacząco obniżyć scoring, jest wykorzystanie limitu kredytowego. Mowa tu między innymi o przekroczeniu wspomnianego limitu oraz wysokim poziomie jego wykorzystania. Dodatkowo na ocenę BIK ma wpływ duża aktywność kredytowa. Jeśli w ostatnim czasie klient miał wysoką liczbę otwartych kredytów lub złożył wiele wniosków pożyczkowych w niewielkim odstępie czasowym, jego scoring prawdopodobnie znacznie się obniży.

Jak sprawdzić swój scoring? – raport BIK


Wiedząc już, że ocena punktowa BIK może w dużym stopniu wpłynąć na końcową decyzję pożyczkową, warto dowiedzieć się, w jaki sposób można sprawdzić swój scoring. W tym celu należy wygenerować specjalny raport Biura Informacji Kredytowej.
Poza informacjami na temat naszego scoringu znajdują się tam szczegółowe dane o naszej historii kredytowej. Ponadto z łatwością zweryfikujemy, czy informacje o spłacanych przez nas ratach są przekazywane do BIK regularnie. Za pomocą raportu sprawdzimy również, jak wiele kredytów mamy przypisanych pożyczka online bez big i zaświadczeń będziemy wiedzieć, kto dokładnie pytał o nasze dane. Dzięki temu możemy uniknąć wyłudzenia pożyczki na nasze dane.
Należy jednak pamiętać, że pobranie raportu jest płatne. Co ciekawe, BIK daje możliwość pobrania pierwszego sprawozdania na próbę, zupełnie za darmo. Nie znajdziemy w nim niestety informacji na temat naszego scoringu ani historii spłat kredytów. Nie ma również możliwości wydruku.

edit retag flag offensive close merge delete